Powinniśmy Boga bać się i ____Go, abyśmy ____ i pod pozorem prawa nie odbierali i nie przywłaszczali sobie ____ ani odziedziczonego ____ drugiego człowieka, ale służyli mu pomocą w ich ____.

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?