a (G), a (E), c, cis, d, e, fis (D), fis (E), g, gis, h (G), h (A),

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?