1) b....oza a) rz b) sz c) z d) s 2) ..yrafa a) ż b) z c) sz d) s 3) rze....ucha a) sz b) ż c) z d) s 4) k....tałty a) rz b) sz c) z d) s 5) ....yzna a) ż b) z c) sz d) s 6) ....eka a) rz b) sz c) z d) s 7) ....ółw a) sz b) z c) ż d) s 8) ....ubr a) z b) sz c) ż d) s 9) ....dżownica a) rz b) dż c) sz d) z 10) ...okej a) ż b) sz c) dż d) z 11) ...apka a) sz b) z c) dż d) cz 12) tę....a a) sz b) dż c) cz d) s 13) kol...yki a) sz b) rz c) dż d) cz 14) me... a) cz b) sz c) dż d) z 15) pa...ka a) dż b) cz c) sz d) s

ćwiczenia słuchu fonemowego głoski syczące i szumiące

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?