VERO: 6,7 m = 67 dm, 3,5 cm = 0,35 dm, 10 cm = 1 dm, 7 mm = 0,007 m, 6 cm = 0,6 dm, 9,2 m = 0,092 hm, 0,7 cm = 7 mm, FALSO: 0,35 m = 35 dam, 56 cm = 5,6 m, 0,01 dam = 1 m, 3 m = 30 cm, 10 mm = 100 cm, 3,4 hm = 34 Km, 1,02 dm = 10,2 m,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?