1) Sześcian ten ma objętość: a) 8 cm3 b) 4 cm3 c) 16 cm3 d) 2 cm3 2) Suma krawędzi tego graniastosłupa prostego wynosi: a) 42 cm b) 16 cm c) 28 cm d) 80 cm 3) Ile litrów wody zmieści się w akwarium? a) 72 b) 18 c) 22 d) 9  4) Pole powierzchni całkowitej tego graniastosłupa wynosi:  a) 184 cm2 b) 162 cm2 c) 172 cm2

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?