palatyn - wojewoda, w średniowiecznej Polsce najwyższy urzędnik państwowy, Władysław Herman - młodszy brat Bolesława Śmiałego, sprawował władzę w Polsce po ucieczce brata na Węgry, Bolesław Krzywousty - 1102-1138; był jednym z najwybitniejszych polskich władców epoki średniowiecza., 1109 r. - najazd niemiecki na Polskę, obrona Głogowa, 1116 r. - Bolesław Krzywousty podbił i przyłączył Pomorze Gdańskie, 1122 r.  - Bolesław Krzywousty podporządkował Pomorze Zachodnie, zasada senioratu - zgodnie z tą zasadą zwierzchnią władzę w kraju miał sprawować senior, czyli najstarszy w danym momencie przedstawiciel dynastii., zasada pryncypatu - zasada ta oznaczała, że do seniora należała władza zwierzchnia, prowadzenie polityki zagranicznej oraz prawo bicia monety., 1138 r. - śmierć Bolesława Krzywoustego, wejście w życie postanowień statutu Bolesława Krzywoustego, testament - dokument, w którym dana osoba rozporządza swoim majątkiem na wypadek śmierci,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?