Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
MAMA I TATA - Moji roditelji, BAKA I DJED - Roditelji moje mame/mog tate, TETA - Sestra moje mame/mojeg tate, UJAK - Brat moje mame, STRIC - Brat mog tate, BRATIĆI I SESTRIČNE - Djeca mojih teta/ujaka/stričeva, RODBINA - Proširena obitelj, UNUKA - Bakina i djedina sam..., KĆI - Mamina i tatina sam...,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne