zorganizowany - wszystko ma dokładnie zaplanowane i przemyślane, pedantyczny / perfekcyjny - wszystko musi być zrobione idealnie, nie znosi niedoskonałości, pesymista - uważa, że na pewno nic mu się nie uda, będzie źle, ambitny - lubi trudne zadania, samotnik - lubi być sam, oszczędny - nie lubi niepotrzebnie wydawać pieniędzy, troskliwy - troszczy się o innych, skryty - nie pokazuje swoich emocji, pamiętliwy - pamięta wszystkie przykrości, które go spotkały od innych, samokrytyczny - bardzo ostro i źle siebie ocenia, wymagający - dużo wymaga od siebie i od innych, wrażliwy - łatwo się wzrusza, drobiazgowy - szczegóły są dla niego bardzo ważne, pomocny - uważnie słucha innych i im pomaga,

Melancholik - wyjaśnienie cech

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?