7/100 - 0,07, 3/10 - 0,3, 2/100 - 0,02, 25/10 - 2,5, 12/1000 - 0,012, 1276/1000 - 1,276, 88/100 - 0,88, 1/10 - 0,1, 85/1000 - 0,085,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?