1) Le galline sono animali? a) Ovipari b) Ovovivipari  c) vivipari 2) I gatti sono animali? a) Ovipari b) Ovoovivipari c) vivipari 3) I rettili sono animali? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari 4) Le persone sono? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari 5) Le vipere sono animali ? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari 6) I pesci sono animali? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari 7) Le mucche sono animali? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari 8) Gli squali sono animali? a) Ovipari b) Ovovivipari c) vivipari

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?