Poprawnie: Jest Mamą Jezusa., Jest Królową nieba i ziemi., Rodzice Maryi to święci Joachim i Anna., Modlitwa ZDROWAŚ MARYJA to modlitwa do Matki Bożej., Urodziła się w Nazarecie., Maryja urodziła Jezusa w Betlejem., Maryja była obecna pod krzyżem Jezusa., 3 maja jest Uroczystość Królowej Polski., Archanioł Gabriel zwiastował Maryi, że będzie Matką Boga., Sanktuarium maryjne jest w Częstochowie., Niepoprawnie: Urodziła się w Krakowie., Modlitwa OJCZE NASZ to modlitwa do Maryi., Rodzice Maryi to święci Jan i Anna., Nie jest Królową nieba i ziemi., Nie jest Mamą Jezusa., Maryja nie urodziła Jezusa w Betlejem., Maryja nie była obecna pod krzyżem Jezusa., 3 maja nie jest Uroczystość Królowej Polski., Archanioł Rafał zwiastował Maryi, że będzie Matką Boga., Sanktuarium maryjne nie jest w Częstochowie.,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?