1) /an/looks/it/like/elephant 2) It's a r................... 3) They're................ 4) It has got .................. 5) They're ............ 6) They're................ 7) It's a ........... 8) It's a............... 9) It's a ............. 10) It's a............. 11) They're 12) It has got a ............. 13) delicious/tastes/it 14) They're................... 15) They're................... 16) They're................... 17) like/sounds/it/an/eagle 18) It's a ................... 19) bad/socks/smell/the 20) łabędź 21) niebezpieczny 22) domowy 23) nieszkodliwy 24) dziki 25) trujący

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?