1) Summer is .......... than spring. a) hotter b) colder c) longer 2) Cheetahs are ...... than lions. a) slower b) easier c) faster 3) Winter in Europe is .......... than winter in Australia. a) warmer b) shorter c) colder 4) A flower is ...... than a seed. a) bigger b) lower c) smaller 5) February is ........ than January. a) shorter b) bigger c) longer 6) Giraffes are ....... than zebras. a) taller b) lower c) smaller

Hello Explorer 3 U 6 stopień wyższy przymiotnika

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?