1) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Wisła b) wisła 2) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Ania Kowalska b) Ania kowalska 3) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Kot b) kot 4) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) radom b) Radom 5) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Europa b) europa 6) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Język Polski b) język polski 7) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) Morze Bałtyckie b) Morze bałtyckie 8) Wskaż POPRAWNIE zapisane RZECZOWNIKI a) polska b) Polska

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?