1 da e 3u - TREDICI, 4 u e 1da - QUATTORDICI, 2 da e 0 u - VENTI, 0 da e 9 u - NOVE, 2u e 0 da - DUE, 9 u e 1 da - DICIANNOVE, 1 da e 1 u - UNDICI, 1 da e 2 u - DODICI, 1 da e 6 u - SEDICI, 1 da e 5 u - QUINDICI,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?