good, bad, long, short, funny, boring, happy, interesting, fast, slow, dangerous, safe, far, sweet, popular, hard , easy, warm, cold, small, big, young, old, popular, happy, hot, cold.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?