1) Obraz "Konstytucja 3 maja 1791" namalował a) Jan Matejko b) Jacek Malczewski c) Stanisław Wyspiański 2) Konstytucja 3 maja była uchwalona w roku a) 1800 b) 1791 c) 1900 3) Konstytucja to a) spis treści b) zasady gry c) zbiór praw i obowiązków każdego obywatela 4) Konstytucja 3 maja została uchwalona a) na Zamku Królewskim w Warszawie b) na Wawelu c) na zamku w Malborku 5) Konstytucja 3 maja 1791 roku była a) piątym tak nowoczesnym dokumentem w Europie b) pierwszy tak nowoczesnym dokumentem w Europie c) ósmym tak nowoczesnym dokumentem w Europie 6) Konstytucja 3 maja została uchwalona przez a) prezydenta b) króla c) Sejm Czteroletni

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?