1) oblicz sumę liczb 10 i 5 a) 12 b) 16 c) 45 d) 15 e) 66 f) 120 2) oblicz 2+5·3 a) 22 b) 17 c) 12 d) 27 e) 21 f) 34 3) oblicz iloczyn liczb 4·5 a) 20 b) 11 c) 12 d) 17 e) 77 f) 4 4) oblicz różnicę liczb 40 i 20 a) 22 b) 21 c) 23 d) 1 e) 30 f) 20 5) oblicz iloraz liczb 20 i 5 a) 7 b) 8 c) 2 d) 5 e) 4 f) 6

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?