1) I am ... a unicorn right now. (jeździć) a) riding b) ride 2) She is ... playing games. (nie) a) doesn't b) not 3) They ... to play Fortnite. (nie lubić) a) like b) doesn't like c) don't like d) aren't liking 4) I ... Star Wars. (lubić) a) like b) likes c) liking d) don't like 5) ... your dad a Jedi? (czy jest) a) Are b) Is c) Do d) Does 6) I am watching Minecraft stream ... . a) right now b) last summer c) tomorrow 7) ... you ... pizza in a restaurant ... ? (Czy/Jeść/Dzisiaj) a) Is, eating, today b) Do, eating, yesterday c) Are, eat, today d) Are, eating, today

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?