1) I am ... a unicorn right now. (jeździć) a) riding b) ride 2) She is ... playing games. (nie) a) doesn't b) not 3) They ... to play Fortnite. (nie lubić) a) like b) doesn't like c) don't like d) aren't liking 4) I ... Star Wars. (lubić) a) like b) likes c) liking d) don't like 5) ... your dad a Jedi? (czy jest) a) Are b) Is c) Do d) Does 6) I am watching Minecraft stream ... . a) right now b) last summer c) tomorrow 7) ... you ... pizza in a restaurant ... ? (Czy/Jeść/Dzisiaj) a) Is, eating, today b) Do, eating, yesterday c) Are, eat, today d) Are, eating, today

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?