____ w Boga, Ojca ____, Stworzyciela nieba i ____. I w Jezusa ____, Syna Jego ____, Pana naszego, który się począł z ____, narodził się z ____ Panny, umęczon pod ____, ukrzyżowan, ____ i pogrzebion, zstąpił do ____, trzeciego dnia ____, wstąpił na niebiosa, siedzi po ____ Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie ____ żywych i ____. Wierzę w Ducha Świętego, święty ____ powszechny (chrześcijański), społeczność ____, ____ odpuszczenie, ciała ____ i żywot ____. ____

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?