informacyjne (łącznościowe) - usługi telefoniczne, pocztowe, internetowe, oświatowo-kulturalne - usługi edukacyjne, działalność kulturalna, dystrybucyjne (dostawcze) - transport, handel, naprawcze - usługi instalacyjne i remontowe, naprawa samochodu, rekreacyjno-zdrowotne - usługi turystyczne, ochrona zdrowia, opieka społeczna, organizacyjne - doradztwo, działalność administracji państwowej i samorządowej, bezpieczeństwo publiczne,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?