1) in 2) into 3) to 4) over 5) at 6) onto 7) before 8) after 9) from 10) during 11) across 12) for 13) on 14) between 15) below 16) behind

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?