0,18 - 18 centesimi , 0,005 - 5 millesimi, 3,50 - 3 unità e 50 centesimi i, 20,7 - 2 decine e 7 decimi, 0,36 - trentasei centesimi, 14,23 - 14 unità e 23 centesimi, 0,09 - 9 centesimi, 500.007 - 5 centinaia e 7 millesimi, 340,6 - 34 decine e 6 decimi , 1009,20 - 1 migliaio, 9 unità e venti centesimi, 235, 043 - 235 unità e 43 millesimi, 2,19 - 219 centesimi, 7,18 - 7 unità e 180 millesimi, 4,9 - quarantanove decimi, 60,37 - 6 decine e trentasette centesimi,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?