Hugo Kołłątaj - wybitny przedstawiciel obozu postępu. Uczestniczył w tworzeniu Konstytucji 3 maja, Stanisław Małachowski - poseł na sejm, marszałek Sejmu Czteroletniego, jeden z konstruktorów Konstytucji 3 Maja, Julian Ursyn Niemcewicz - poeta i dramatopisarz, historyk i pamiętnikarz, aktywny uczestnik wydarzeń patriotycznych, Scipione Piattoli - Włoch, aktywnie uczestniczył w pracach nad projektem Konstytucji, której został redaktorem, Ignacy Potocki - marszałek wielki litewski. Brał czynny udział w przygotowaniu tekstu Konstytucji, Stanisław Staszic  - wspierał reformy Sejmu Czteroletniego, które miały na celu wzmocnienie polityczne, gospodarcze i militarne Rzeczpospolitej, Stanisław August Poniatowski - ostatni król Rzeczpospolitej.  Zwołał obrady Sejmu Czteroletniego i uchwalił Konstytucję.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?