DA, DO, DE, DY, DI, DA, DO, DU, DY, DA, DO, DE, DY, DU, ADA, ADE, ADO, ADE, ADY, UDU, EDE, YDY, ODO, AD, OD, ED, YD, ADA, ODO, EDE, UDU, YDY, ADO, ADY, EDA, UDA, EDY, ODA, AD, OD, ED, YD, UD.

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?