1) TA 2) TO 3) TE 4) TY 5) TA 6) TO 7) TE 8) TY 9) ATA 10) OTA 11) ETA 12) YTA 13) ATO 14) ATE 15) ATU 16) ATY 17) OTA 18) OTU 19) OTO 20) OTY 21) UTA 22) UTO 23) UTE 24) UTY 25) YTA 26) YTO 27) YTE 28) YTU 29) YTY 30) AT 31) ET 32) OT 33) UT 34) YT 35) AT 36) OT 37) ET 38) UT 39) YT 40) TU 41) TU 42) UTA 43) UTE 44) UTU

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?