poor - rich, messy - tidy, clean - dirty, heavy - light, fat - thin, weak - strong, fast - slow, handsome/ beautiful - ugly, sharp - blunt, old - new, big - small, day - night, empty - full, happy - sad, in - out,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?