7:30 - half past seven, 9:00 - nine o'clock, 2:30 - half past two, 3:00 - three o'clock, 12:30 - half past twelve, 1:00 - one o'clock, 5:00 - five o'clock, 6:30 - half past six, 8:30 - half past eight, 9:30 - half past nine, 1:30 - half past one, 3:30 - half past three, 4:30 - half past four, 11:30 - half past eleven, 10:30 - half past ten, 2:00 - two o'clock, 4:00 - four o'clock, 6:00 - six o'clock, 7:00 - seven o'clock, 8:00 - eight o'clock, 10:00 - ten o'clock, 11:00 - eleven o'clock, 12:00 - twelve o'clock, 5:30 - half past five,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?