1) Pracując pod presją czasu, zachowuję trzeźwość umysłu i działam efektywnie. a) Chłodna analiza danych b) Odporność na stres c) Szacowanie kosztów d) Kreatywność 2) Umiem wyłuskać najważniejsze informacje z gąszczu danych oraz potrafię ocenić, na ile można im ufać a) Podejmowanie decyzji b) Analizowanie ryzyka c) Rozwiązywanie problemów d) Umiejętność selekcji informacji 3) Świetnie odnajduję się w nowych okolicznościach - dopasowanie się do nich nie sprawia mi problemu a) Umiejętność szybkiej adaptacji b) Umiejętność radzenia sobie ze stresem c) Umiejętność nawiązywania relacji d) Umiejętność zdobywania zaufania innych 4) Jasno określam cele i zadania. Nigdy nie przytłaczają mnie obowiązki, bo zawsze wiem, co muszę zrobić najpierw, a co odłożyć na później a) Umiejętność efektywnego komunikowania się b) Umiejętność organizacji własnej pracy c) Praca według własnych pomysłów d) Umiejętność niesienia pomocy 5) Potrafię zaufać innej osobie na tyle, by oddać jej do zrobienia część pracy, za którą odpowiadam a) Umiejętność kierowania przedsięwzięciami b) Organizowanie eventów c) Umiejętność delegowania zadań d) Tworzenie analiz finansowych 6) Umiem formułować myśli jasno i precyzyjnie - ludzie zawsze wiedzą, o co mi chodzi a) Logiczne myślenie b) Motywowanie innych c) Panowanie nad emocjami d) Efektywna komunikacja 7) Często słyszę, że tłumaczę skomplikowane zagadnienia w zrozumiały sposób a) Umiejętność doradzania b) Umiejętność planowania działań c) Umiejętność dzielenia się wiedzą d) Umiejętność prowadzenia dokumentacji 8) Umiem zdobyć przewagę w dyskusji dzięki logicznym argumentom i przekonać innych do swoich racji a) Umiejętność publicznego przemawiania b) Umiejętność perswazji c) Umiejętność negocjowania d) Umiejętność podejmowania decyzji 9) Potrafię pobudzać do działania, sprawiam, że inni osiągają jeszcze lepsze rezultaty a) Motywowanie i inspirowanie innych b) Umiejętność korzystania z metod matematycznych c) Instruowanie, wyjaśnianie d) Prowadzenie innowacyjnych działań 10) Potrafię odczytywać emocje innych ludzi i patrzeć na rzeczywistość z ich perspektywy a) Umiejętność interwencji b) Umiejętność mediacji c) Umiejętność interpretacji danych d) Umiejętność empatii 11) Nowy kurs, szkolenie, warsztaty - zawsze dążę do poszerzania kwalifikacji i zdobywania nowej wiedzy a) Gotowość do nauki i rozwoju b) Organizowanie szkoleń na odległość c) Poznawanie nowinek technicznych, naukowych d) Umiejętność autopromocji 12) Zawsze staram się realizować zamierzone plany, pomimo pojawiających się trudności a) Umiejętność podejmowania ryzyka b) Wytrwałość w dążeniu do celu c) Bycie liderem w grupie d) Ustalanie priorytetów 13) Poświęcam moim rozmówcom sto procent uwagi. Pilnie wsłuchuję się w to, co do mnie mówią inni a) Aktywne słuchanie b) Opiekuńczość i oddanie c) Dobre maniery, znajomość etykiety d) Wysłuchiwanie zwierzeń 14) Moja głowa aż kipi od pomysłów - wymyślanie nietypowych rozwiązań to moja mocna strona a) Efektywność b) Przedsiębiorczość c) Marketing d) Kreatywność 15) Kiedy widzę, że mogę zrobić coś, co przyniesie korzyść, biorę się do działania, nawet jeśli nie zostało mi to zlecone a) Pozytywne myślenie b) Elastyczność c) Inicjatywa d) Innowacyjność 16) Kiedy ktoś narusza moje prawa i narzuca swoje zasady, sprawiając, że czuję się niekomfortowo - potrafię wyrazić swój sprzeciw nie raniąc drugiej osoby a) Agresywność b) Asertywność c) Antypatia d) Autonomia

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?