Infinitive: be, do, wear, write, give, speak, know, Past Form: was / were, did, wrote, gave, spoke, knew, Past Participle: been, done, worn, written, given, spoken, known,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?