Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. - I przykazanie, Nie nadużywaj imienia Pana, Boga twojego. - II przykazanie, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. - III przykazanie, Czcij ojca swego i matkę swoją. - IV przykazanie, Nie zabijaj. - V przykazanie, Nie cudzołóż. - VI przykazanie, Nie kradnij. - VII przykazanie, Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. - VIII przykazanie, Nie pożądaj domu bliźniego swego. - IX przykazanie, Nie pożądaj żony ani sługi, ani służebnicy, ani bydła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. - X przykazanie,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?