1) SIAD PROSTY a) b) c) 2) PODPÓR PRZODEM a) b) c) 3) PRZYSIAD a) b) c) 4) PRZYSIAD PODPARTY a) b) c) 5) LEŻENIE PRZODEM a) b) c) 6) LEŻENIE TYŁEM a) b) c) 7) KLĘK PODPARTY a) b) c) 8) ROZKROK a) b) c) 9) POSTAWA ZASADNICZA (BACZNOŚĆ) a) b) c) 10) SIAD SKRZYŻNY a) b) c) 11) SIAD ROZKROCZNY a) b) c) 12) PODPÓR TYŁEM O NOGACH UGIĘTYCH a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?