1) JAKI SAKRAMENT USTANOWIŁ PAN JEZUS NA OSTATNIEJ WIECZERZY? a) EUCHARYSTIA I KAPŁAŃSTWO b) EUCHARYSTIA I POKUTA c) KAPŁAŃSTWO I POKUTA 2) JAKI CUD USTANOWIŁ PAN JEZUS NA OSTATNIEJ WIECZERZY? a) PRZEMIENIŁ WODĘ W WINO b) PRZEMIENIŁ SWOJE CIAŁO W CHLEB, A KREW W WINO c) PRZEMIENIŁ ZWYKŁY CHLEB W SWOJE CIAŁO, A WINO W SWOJĄ KREW. 3) GDZIE PAN JEZUS UDAŁ SIĘ PO OSTATNIEJ WIECZERZY? a) DO ŚWIĄTYNI b) DO OGRODU OLIWNEGO c) DO OGRODU FIGOWEGO 4) KTÓRY Z APOSTOŁÓW ZDRADZIŁ PANA JEZUSA? a) PIOTR b) JUDASZ c) JUDA 5) KTÓRY Z APOSTOŁÓW TRZY RAZY WYPARŁ SIĘ, ŻE NIE ZNA PANA JEZUSA? a) JUDASZ b) PAWEŁ c) PIOTR 6) KTO WYDAŁ WYROK ŚMIERCI NA PANA JEZUSA? a) HEROD b) CESARZ AUGUST c) PIŁAT d) JUDASZ 7) ILE RAZY PAN JEZUS UPADŁ POD KRZYŻEM? a) 3 b) 5 c) 2 8) KTO POMÓGŁ PANU JEZUSOWI DŹWIGAĆ KRZYŻ? a) SZYMON PIOTR b) BARABASZ c) JAN d) SZYMON 9) NA JAKIEJ GÓRZE PAN JEZUS UMARŁ? a) SYNAJ b) TABOR c) GOLGOTA d) HOREB 10) O KTÓREJ GODZINIE PAN JEZUS UMARŁ? a) 15.00 b) 12.00 c) 18.00 11) W JAKIM DNIU PAN JEZUS UMARŁ? a) SOBOTA b) NIEDZIELA c) PIĄTEK 12) KTÓRY APOSTOŁ STAŁ WRAZ Z MARYJĄ POD KRZYŻEM? a) JAN b) JÓZEF c) PIOTR 13) ZA KOGO PAN JEZUS UMARŁ? a) ZA ZŁYCH LUDZI b) ZA WSZYSTKICH LUDZI c) ZA LUDZI NIEWIERZĄCYCH 14) W JAKIM DNIU PAN JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ? a) NIEDZIELA b) SOBOTA c) PONIEDZIAŁEK 15) JAKI SAKRAMENT USTANOWIŁ PAN JEZUS W DNIU ZMARTWYCHWSTANIA? a) CHRZEST b) BIERZMOWANIE c) POKUTA 16) ILE DNI PO ZMARTWYCHWSTANIU PAN JEZUS WSTĄPIŁ DO NIEBA? a) 50 b) 40 c) 30 17) JAKI SAKRAMENT USTANOWIŁ PAN JEZUS W DNIU WNIEBOWSTĄPIENIA? a) CHRZEST b) NAMASZCZENIE CHORYCH c) MAŁŻEŃSTWO

MĘKA, SMIERĆ I ZMARTWYCHWSTANIE PANA JEZUSA

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?