1) Pamiętam o modlitwie rano i wieczorem. 2) Jestem obecny na Mszy świętej w każdą niedzielę i święto. 3) Widzę drugą osobę w potrzebie i jej pomagam. 4) Szanuję wszystko, co Pan Bóg stworzył. 5) Czynię dobro. 6) Żyję w zgodzie z innymi. 7) Jestem Bogu za wszystko wdzięczny. 8) Pan Jezus jest dla mnie najważniejszy.

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?