Biblia - Inna nazwa Pisma Świętego, jest 46. - Ksiąg Starego Testamentu, jest 27. - Ksiąg Nowego Testamentu, miłości Boga do człowieka. - Pismo święte mówi o, przyjście Pana Jezusa. - Stary Testament zapowiada, Ewangelia wg św. Jana - J, Ewangelia wg św. Mateusza - Mt, Ewangelia wg św. Łukasza - Łk, Ewangelia wg św. Marka - Mk, Stary Testament i Nowy Testament. - Pismo Święte dzieli się na , oznacza "Przymierze". - "Testament", w rozumieniu biblijnym, jest 4. - Ewangelistów , Pana Jezusa i początki Kościoła. - Nowy Testament opisuje życie, jest 73. - Wszystkich ksiąg Pisma Świętego , w języku hebrajskim, aramejskim i greckim. - Pismo święte zostało napisane, św. Hieronim. - Pismo święte na język łaciński przetłumaczył,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?