1) Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. a) 1 b) 3 c) 2 2) Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. a) 1 b) 2 c) 8 3) Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. a) 3 b) 4 c) 1 4) Czcij ojca swego i matkę swoją. a) 5 b) 7 c) 4 5) Nie zabijaj. a) 7 b) 5 c) 6 6) Nie cudzołóż. a) 8 b) 7 c) 6 7) Nie kradnij. a) 7 b) 5 c) 10 8) Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. a) 2 b) 8 c) 7 9) Nie pożądaj żony bliźniego swego. a) 10 b) 9 c) 6 10) Ani żadnej rzeczy, która jego jest. a) 10 b) 9 c) 7

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?