Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną - Wierzę w Boga, modlę się często, oddaję Mu szacunek i pamiętam o Nim, Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno - Szanuję imię Boże, Maryi, Aniołów, świętych. Szanuję miejsca i rzeczy poświęcone Bogu, Pamiętaj, abyś dzień święty święcił - W niedzielę i święta uczestniczę we Mszy świętej, oraz odpoczywam z rodziną, Czcij Ojca swego i Matkę swoją - Szanuję i kocham swoich rodziców, pomagam im , Nie zabijaj - Szanuję zdrowie i życie swoje oraz innych ludzi., Nie cudzołóż - Zachowuję się skromnie i wstydliwie. Mam czyste myśli i słowa, Nie kradnij - Szanuję rzeczy swoje, cudze i wspólne. , Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu - Mówię prawdę, wypowiadam się dobrze na temat innych ludzi, Nie pożądaj żony bliźniego swego - Nie mam złych pragnień, Nie pożądaj żadnej rzeczy, która jego jest - Nie zazdroszczę innym. Jestem wdzięczny za to, co mam.,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?