Prawda: Tadeusz Kościuszko rozbił obóz w widłach rzeki Wisły i Czarnej, Tadeusz Kościuszko ogłosił Uniwersał Połaniecki, Uniwersał Połaniecki został ogłoszony 7 maja 1794 roku, Na mocy Uniwersału chłopi stali się pełnoprawnymi obywatelami., Szkoła Podstawowa w Połańcu nosi imię Tadeusza Kościuszki, Fałsz: Tadeusz Kościuszko rozbił obóz na rzeką Wschodnią, Tadeusz Kościuszko ogłosił List Połaniecki, Uniwersał Połaniecki został ogłoszony 9 maja 1794 roku, Na mocy Uniwersału mieszczanie odzyskali wolność., Patronem Szkoły Podstawowej w Połańcu nie jest Tadeusz Kościuszko. ,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?