properties of life, cell, tissue, organ, organ system, organism, anchoring junction, gap junction, tight junction, intracellular fluid, extracellular fluid, patterns by which cells are arranged in epithelia (2), shapes of epithelial cells (3) , Exocrine vs endocrine glands, loose connective tissue, fibrous connective tissue, adipose tissue, blood, bone, cartilage.

Ranking

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?