1) Słowo Boże a) Inna nazwa Pisma Świętego b) Druga część Biblii c) EWANGELIA d) Pierwsza część Biblii  2) Jest 46 a) Łącznie ksiąg Pisma Świętego b) Ksiąg Nowego Testamentu c) Ksiąg Starego Testamentu d) Ewangelistów 3) Jest 27 a) Listów apostolskich b) Ksiąg Nowego Testamentu c) Ewangelii 4) O stworzeniu i Bożej miłości opowiada a) Pierwsza część Biblii  b) Druga część Biblii c) Ewangelia 5) Ewangelia wg św. Jana a) Jan b) j c) J 6) Ewangelia wg św. Mateusza a) Mt b) Msz c) M 7) Ewangelia wg św. Łukasza a) Łsz b) Łk c) Łu 8) Ewangelia wg św. Marka a) Mr b) Mk c) Ma 9) Pismo święte dzieli się na a) dwie części b) trzy częśći c) jedną część 10) Ewangelistów jest a) 3 b) 12 c) 4 d) Pierwsza część Biblii opowiada o 11) O Panu Jezusie i początkach Kościoła opwiada a) Pierwsza część Pisma świętego b) Druga część Biblii c) Ewangelia 12) Łącznie wszystkich ksiąg Pisma świętego jest a) 73  b) 72 c) 46 13) Ewangelia to inaczej a) Dobra wiadomość b) Radosna nowina c) Dobra nowina

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?