1) The sun is ............ a) blue b) yellow c) green 2) The apple is ......... a) blue b) green c) red 3) The flower is ............. a) black b) blue c) pink 4) The orange is .......... a) grey b) orange c) green 5) The balloon is ............ a) blue b) purple c) pink 6) The leaf is ....... a) brown b) green c) yellow 7) The snowball is ...........  a) pink b) white c) grey 8) The plum is .......... a) purple b) green c) grey 9) The crow is ........... a) purple b) green c) black 10) The seal is ...... a) green b) grey c) purple 11) The bear is ......... a) brown b) pink c) orange

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?