1) 7 + 1 = a) 6 b) 8 c) 9 d) 11 2) 2 + 0 = a) 1 b) 2 c) 3 d) 5 3) 10 + 8 = a) 9 b) 13 c) 15 d) 18 4) 1 + 0 = a) 1 b) 3 c) 10 d) 16 5) 5 + 0 = a) 3 b) 5 c) 6 d) 7 6) 15 + 1 = a) 8 b) 15 c) 16 d) 19 7) 2 + 1 = a) 3 b) 4 c) 6 d) 9 8) 1 + 11 = a) 12 b) 13 c) 14 d) 18 9) 6 + 9 = a) 10 b) 14 c) 15 d) 16 10) 6 + 14 = a) 15 b) 17 c) 18 d) 20

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?