W gniazdku elektrycznym płynie prąd o wartości zbliżonej do ____. Jest to prąd ____, który dopiero w naszych urządzeniach domowych jest zamieniany na prąd ____. Działanie prądu może być ____ lub ____ Czynnikami które mają wpływ na stopień porażenia są np. ____, ____, ____ Prąd stały powoduje rozpad ____ w ciele porażonego, a prąd zmienny ____ ____ i porażenie układu ____ Objawami porażenia przez prąd elektryczny może być również: ____ dłoni, skurcze ____, ____ w uwolnieniu Jeśli nie jesteś pewny że jest bezpiecznie to ____, tylko wezwij ____ Jeśli jest bezpiecznie to sprawdź ____, oddech przez ____ i jeśli nie oddycha to rozpocznij ____ uciskając klatkę piersiową w tempie ____ ucisków na minutę. Piorun jest źródłem energii elektrycznej prądu ____ o napięciu nawet do ____, zaś temperatura sięga ____ gdzie na słońcu jest to około ____ W tym samym czasie, na całym świecie ma miejsce około ____ wyładowań atmosferycznych w ciągu ____ i około ____ burz. U osoby porażonej przez piorun sprawdź ____, ____ przez ____ oraz czy nie jest ____ lub ma inne urazy ____. Jeśli jesteś w wodzie w trakcie burzy to lepiej ____. Jeśli stoisz koło ____ elementów, konstrukcji w trakcie burzy, to ____ na bezpieczną odległość. Jeśli stoisz pod ____ drzewem, a jest ____, to odsuń się na ____ odległość Na ____ przestrzeni w trakcie wyładowań atmosferycznych lepiej ____, schować się ____ terenu

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?