1) Sadzimy rośliny a) b) c) 2) Siejemy nasionka. a) b) c) 3) Podlewamy rośliny. a) b) c) 4) Kosimy trawę. a) b) c) 5) Przycinamy krzewy i drzewa. a) b) c) 6) Wyrywamy chwasty a) b) c) 7) Zrywamy owoce. a) b) c) 8) Zrywamy kwiaty. a) b) c)

Motyw

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?