1) RKO to a) Automatyczny defibrylator zewnętrzny b) Resuscytacja krążeniowo-oddechowa c) reanimacja d) nagłe zatrzymanie krążenia 2) Numer pogotowia ratunkowego to: a) 997 b) 998 c) 999 d) 112 3) Resuscytację dzieci i niemowląt zaczynamy od: a) 30 uciśnięć klatki piersiowej b) 2 oddechów ratunkowych c) 15 uciśnięć klatki piersiowej d) 5 oddechów ratunkowych 4) A w schemacie ABC to: a) ocena bezpieczeństwa b) udrożnienie dróg oddechowych c) krążenie d) sprawdzenie oddechu 5) Oceny oddechu dokonuje się przez: a) 10 sekund b) pół minuty c) 5 sekund d) 1 minutę 6) Poszkodowanego nieprzytomnego, ale oddychającego: a) pozostawiamy i możemy odejść b) prowadzimy RKO c) stosujemy odwrócony schemat CAB d) układamy w pozycji bezpiecznej 7) AED to: a) nagłe zatrzymanie krążenia b) automatyczny defibrylator zewnętrzny c) automatyczny defibrylator wewnętrzny d) resuscytacja krążeniowo-oddechowa 8) U dorosłego RKO wykonujemy wg schematu: a) 15:2 b) 30:5 c) 30:2 d) 5:30:2

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?