1) Barter to a) rodzaj pieniądza b) wymiana towaru za towar c) nazwa operacji bankowej d) inna nazwa pieniądza elektronicznego 2) Wartość pieniądza nie powinna podlegać dużym wahaniom w czasie - jakiej cechy pieniądza to definicja a) poręczność b) trwałość c) podzielność d) stabilność e) jednolitość 3) Materiał, z którego jest wykonany powinien być odporny na zużywanie - jakiej cechy pieniądza to definicja a) stabilność b) poręczność c) trwałość d) podzielność e) jednolitość 4) Pieniądz papierowy jako etap ewolucji pieniądza obejmuje a) banknoty i monety b) banknoty c) czeki 5) Towary pożądane i powszechnie akceptowane jako forma zapłaty za dobra i usługi to tzw. a) kruszcze b) platmenty c) płatności d) płacidła 6) Monety są wytwarzane w: a) mennicy b) Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych c) Narodowym Banku Polskim 7) W obiegu wyróżniamy monety a) obiegowe i kolekcjonerskie b) wyłącznie obiegowe c) kolekcjonerskie, okolicznościowe i obiegowe 8) Zwiastunem formy pieniądza były funkcjonujące już w średniowieczu a) płacidła b) kwity bankowe c) kwity depozytowe 9) Wskaż 4 funkcje pieniądza a) stabilność, poręczność, trwałość, jednolitość b) stabilność, jednolitość, rozpoznawalność, podzielność c) miernik wartości, środek płatniczy, miernik trwałości, środek rozpoznawalności d) środek płatniczy, środek tezauryzacji, środek wymiany, miernik wartości 10) Jaka jest oficjalna waluta na Węgrzech a) kuna b) forint c) lej d) korona węgierska 11) Lej to oficjalny środek płatniczy a) w Rumunii b) w Mołdawii c) w Czarnogórze d) na Ukrainie 12) Które z krajów posługują się narodową koroną a) Czechy, Słowacja, Norwegia b) Norwegia, Dania, Szwecja c) Słowacja, Słowenia, Szwecja d) Słowacja, Norwegia, Dania 13) Jadąc na Ukrainę powinniśmy kupić w kantorze a) hrywny b) ruble c) lewy d) leje 14) Udając się na urlop do Czarnogóry jaką walutę powinniśmy zabrać, by posługiwać się ich oficjalnym środkiem płatniczym a) euro b) kuny c) dolary 15) Gdzie euro jest oficjalnym środkiem płatniczym a) Czechy, Belgia, Francja, Włochy b) Litwa, Łotwa, Ukraina, Estonia c) Malta, Litwa, Czarnogóra, Belgia d) Słowacja, Węgry, Słowenia, 16) Cyfrowe środki płatnicze o umownej wartości przyjętej przez grupę osób a) pieniądz elektroniczny b) pieniadz wirtualny c) kryptowaluty 17) Najpopularniejszą kryptowalutą jest a) ethereum b) bitcoin c) ripple d) litecoin 18) Obecnie w Polsce w obiegu mamy ile ... nominałów banknotów a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 19) Rewers to a) tył banknotu lub monety b) przód banknotu lub monety c) prawa strona obrazu lub haftu d) przednia strona monety z napisem określającym jej wartość 20) Najgroźniejszą sytuacją dla gospodarki jest  a) inflacja krocząca b) hiperinflacja c) inflacja galopująca 21) Ze względu na przyczyny wyróżniamy inflację: a) kosztową i popytową b) popytową i galopującą c) galopującą i kroczącą 22) Wzajemne wspomaganie się zmian kosztów produkcji, cen produktów oraz płac określamy mianem a) karuzeli inflacyjnej b) spirali inflacyjnej c) stopy inflacji 23) Miernikiem inflacji jest a) koszyk konsumpcyjny b) dezinflacja c) stopa inflacji 24) Jaka instytucja w Polsce oblicza indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych a) ZUS b) FUS c) KRUS d) GUS 25) Kiedy poziom inflacji z roku na rok się zmniejsza dochodzi do a) dezinflacji b) deflacji c) defiskalizacji

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?