Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) 1 Adela .... in the stationer’s at 3:15. a) was b) wasn't c) were d) weren't 2) She ... in the bookshop at 3:15. a) was b) wasn't c) were d) weren't 3) Adela and Max ... in the newsagent's at 3.30. a) was b) wasn't c) were d) weren't 4) They ... in the newsagent’s at 3:00. a) were b) weren't c) was d) wasn't 5) Max ... in the bookshop at 3:15. a) was b) wasn't c) were d) weren't

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne