1) "Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają." a) Pan Jezus do uczniów b) Pan Jezus do faryzeuszy c) Jan Chrzciciel do ludzi, którym udzielał chrztu 2) "Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego Słowa." a) Maryja do Archanioła Gabriela b) Maryja do Pana Boga 3) " Nie samym chlebem żyje człowiek." a) Pan Jezus do uczniów b) Pan Jezus do szatana c) Pan Jezus do Piotra 4) "Mistrzu, Mistrzu giniemy!" a) Uczniowie do Pan Jezusa b) Opętani przez złego ducha do Pana Jezusa c) Piotr do Pana Jezusa 5) " Nie bój się, wierz tylko." a) Pan Jezus do kobiety cierpiącej na krwotok b) Pan Jezus do Jaira c) Pan Jezus do Piotra 6) " Kto nie nosi swego krzyża, a nie idzie za mną, ten nie może być moim uczniem." a) Pan Jezus do apostołów b) Pan Jezus do tłumu 7) "Uważajcie na siebie." a) Pan Jezus do trędowatych b) Pan Jezus do Piotra, Jakuba i Jana c) Pan Jezus do uczniów 8) " Zaprawdę powiadam ci. Dziś ze mną będziesz w raju." a) Bóg Ojciec do Pana Jezusa b) Pan Jezus do łotra 9) "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych?" a) Niewiasty do apostołów b) Aniołowie do apostołów c) Aniołowie do niewiast d) Aniołowie do Piotra i Jana 10) "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie." a) Maryja do sług na weselu b) Maryja do apostołów c) Bóg Ojciec do apostołów 11) " Bóg jest duchem; potrzeba więc, by czciciela Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie.?" a) Bóg do Mojżesza b) Pan Jezus do apostołów c) Pan Jezus do Samarytanki d) Pan Jezus do faryzeuszy 12) "Moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał." a) Jan Chrzciciel do tłumu b) Pan Jezus do uczniów c) Pan Jezus do faryzeuszy d) Pan Jezus do tłumu 13) " Panie do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego?" a) Apostoł Jan do Pana Jezusa b) Apostoł Tomasz do Pana Jezusa c) Apostoł Piotr do Pana Jezusa 14) " Idź, a od tej chwili już nie grzesz." a) Pan Jezus do kobiety cudzołożnej b) Pan Jezus do kobiety cierpiącej na krwotok c) Pan Jezus do paralityka 15) " Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie." a) Pan Jezus do apostołów b) Pan Jezus do Marty c) Pan Jezus do Marii Magdaleny d) Pan Jezus do faryzeuszy e) Pan Jezus do Nikodema 16) " Pokój Wam." a) Pan Jezus do apostołów b) Pan Jezus do niewiast c) Aniołowie do apostołów 17) "Pan mój i Bóg mój." a) Apostoł Piotr do Pana Jezusa b) Apostoł Tomasz do Pana Jezusa c) Maria Magdalena do Pana Jezusa 18) " Ufaj córka; twoja wiara cie ocaliła." a) Pan Jezus do córki Jaira b) Pan Jezus do kobiety cierpiącej na krwotok c) Pan Jezus do Marii Magdaleny 19) "Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie." a) Pan Jezus do Piotra b) Pan Jezus do apostołów c) Pan Jezus do tłumów 20) "Miejcie wiarę w Boga." a) Pan Jezus do tłumów b) Pan Jezus do apostołów c) Pan Jezus do niewiast

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?