Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
August II Sas - Za jego rządów nastąpił upadek znaczenia politycznego rzeczpospolitej., bezkrólewie - Nastało po śmierci Jana III Sobieskiego. W tym okresie nie panował żaden król. , Elekcja - W 1697r zakończyła się podwójnym wyborem. Część szlachty okrzyknęła francuskiego księcia na króla, lecz pozostali wybrali elektora Saksonii. , Czasy Saskie - Trwały od 1697 do 1763.Nazwane są tak ponieważ królami polski zostali kolejno dwaj elektorzy Saksonii., wojna północna - Rozpoczęta przez Augusta II w1700r. Zrobił to jako władca Saksonii a nie Rzeczpospolitej.August II chciał zdobyć ziemię dla siebie i przekształcić w dziedziczne księstwo., Leszczyński - W 1733r został wybrany przez Szlachtę na króla Polski, jednak wojska Rosyjskie zmusiły go do ucieczki(chodzi o nazwisko), Karol XII - Król Szwecji. Brał udział w wojnie północnej. W 1700r rozbił w Inflantach czterokrotnie liczniejsze Wojsko Rosyjskie. Nakłonił część szlachty do złożenia z tronu króla Augusta, gdyż potem doprowadził do koronacji Stanisława Leszczyńskiego, August III Sas - Był królem Polski narzucony przez Rosję. Elektor Saksonii za którego rządów nastąpił całkowity upadek Rzeczpospolitej. Syn Augusta II., Katarzyna II - Caryca która pragnęła przyporządkować sobie Rzeczpospolitą. Wysunęła na króla Stanisława Antoniego Poniatowskiego. Choć nikt go nie popierał caryca postanowiła ze to właśnie on zostanie królem., Poniatowski - Król Polski od 1764r. Po koronacji zmienił imię z Antoni na August.Był bardzo uzdolniony- znał pięć języków obcych, zwiedził Europę i stał się zwolennikiem oświecenia(chodzi o nazwisko), Szkoła Rycerska - Utworzona w 17656 w warszawie miała kształcić przyszłych oficerów armii. Uczniami tej szkoły byli zazwyczaj synami szlachty. Uczyli się tam m.i.n. czytania i pisania po polsku, historii, geografii,prawa ,ekonomi i języków obcych, I rozbiór polski - Został dokonany w sierpniu 1772. Rosja Prusy i Austria zajęli cześć Rzeczpospolitej. W jego wyniku polska straciła ponad jedną trzecią ludności., Konfederacja Barska - Została założona w lutym 1768r. Związała na Ukrainie zbrojną konfederację w obronie '' wiary i wolności''. Konfederacja ta żądała: przywrócenia przywilejów wiary katolickiej, niezależności państwa, detronizacji Stanisława Augusta, cofnięcia wszystkich jego reform oraz powrotu saskich na tron., Komisja Edukacji - (KEN) W 1773r sejm rozbiorowy utworzył pierwsze n świecie ministerstwo oświaty. Jej głównym zadaniem była reforma oświaty w duchu oświecenia.(chodzi o 2 pierwsze słowa), Patriotyczne - Stronnictwo, które chciało zawrzeć sojusz z Prusami by pod ich osłoną zreformować państwo.Sprzeciwiało się z innymi stronnictwami ponieważ Stanisław august wciąż liczył na Rosję., Pałac w Łazienkach - Pod koniec XVII Stanisław Herakliusz Lubomirski kazał wybudować pod warszawą barokową łaźnię. Stanisław August kupił ją e 1764r i polecił przebudować na klasyczny pałac., Obiady Czwartkowe - Spotkania pisarzy z królem by dyskutować o sztuce i reformie państwa. Jest to obiad który odbywa się w czwartek, Sejm Wielki - Zasiadali w nim liczni przedstawiciele nowego pokolenia. Wśród nich wychowankowie Collegium Nobilium, Szkoły rycerskiej, i szkół Komisji Edukacji Narodowej., Konstytucja 3 maja - 3 maja 1791 w sali sejmowej znalazło się 182 posłów i senatorów. Uważali że nie ma innej drogi do ocalenia Rzeczpospolitej.,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne