1) Jaki jest wzór na obliczenie pracy? a) F = s · W b) s = F · W c) W = F · s 2) Co jest jednostką pracy? a) J b) W c) N 3) Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach a) mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych b) elektrycznych, kinematycznych, dynamicznych c) termodynamicznych, fizyczno-chemicznych 4) Co oznacza ten wzór? W = F · s a) Siła = droga · praca b) Praca = siła · droga c) Praca = droga · siła 5) Energia kinetyczna jest większa gdy... a) ciało porusza się coraz szybciej b) ciało sie nie porusza c) ciało porusza się coraz wolniej 6) 1 J to: a) 4N : 2 cm b) 1N : 1m c) 1N · 1m 7) Energia potencjalna sprężystości napędza: a) zegar mechaniczny b) samochód c) zegar cyfrowy 8) Rodzaje energii to m.in : Energia a) kinetyczna, potencjalna grawitacji, potencjalna sprężystości b) Fizyczna, chemiczna c) jądrowa, fizyczno-chemiczna

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?